สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2561 ให้ดำเนินการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท โดยแบ่งเป็นประเภทนิสิต นักศึกษา ประเภทหน่วยงาน และประเภทบุคคลทั่วไป

ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานวิจัยพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักการศึกษา
โทร.0 2437 6631-5 ต่อ 3418

รายละเอียดเพิ่มเติม

ankara gülüş tasarımı plastik ekmek kasası Ankara hurdacı hazır asfalt ankara çıkışlı gunubirlik turlar soğuk asfalt fethiye escort bayan escort porno xnxx xxx youporn