ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการบริหารแผนงานวิจัยทุนบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 และเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประเภทบัณฑิตศึกษา แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 แก่นิสิต นักศึกษาผู้รับทุน เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ

ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม จูปิเตอร์ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

                  

หลักการเเละเหตุผล

กำหนดการประชุม

บัญชีรายชื่อ

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

หนังสือเชิญประชุมชี้เเจงกรอบการวิจัย

 

 

 

           

 

 

ankara gülüş tasarımı plastik ekmek kasası Ankara hurdacı hazır asfalt ankara çıkışlı gunubirlik turlar soğuk asfalt fethiye escort bayan escort porno xnxx xxx youporn