ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ เเละนิสิตร่วมส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะจัดให้มีการประชุมมหานครวิชาการ ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 9

ขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดยธีมของการประชุมวิชาการในปีนี้ คือ "Internationalizing Thai Higher Education: The dawn of ASEAN integration"

การประชุมนี้มีแนว คิดที่จะกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาและการจัดการด้านการศึกษาที่เน้นความเป็นสากลมากขึ้น ควบ คู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 


ติดต่อ ดร.ศุภรดา เอกอินทร์ สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ,
คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
Tel: 02-988-3655 ต่อ 2138, 1128
website : http://www.mutcon2016.mut.ac.th
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ankara gülüş tasarımı plastik ekmek kasası Ankara hurdacı hazır asfalt ankara çıkışlı gunubirlik turlar soğuk asfalt fethiye escort bayan escort porno xnxx xxx youporn