บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 49
มอบเกียรติบัตรและรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ที่มีผลการศึกษาดีเด่น และนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย


 

นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

นส.พรทิพย์ คงแก้ว ,นาย ทศพล  ดิษฐ์ศิริ ,นส.พิมพ์ชนก   อุดมผล

RSS
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
รูปรับรางวัลนิสิตดีเด่น 9-10-58
รูปรับรางวัลนิส...
Detail Download
 
 
Powered by Phoca Gallery