Homeข่าวสารภาควิชา / News Update
Display # 
Title
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียน ปริญญาเอก เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561
การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา โครงการปริญญาโทเเละโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (โครงการปริญญาโท - ปริญญาเอก)
เปิดรับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2ตำแหน่ง
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการภาพถ่ายหัวข้อ “คณะวิทยาศาสตร์ในมุมมองผ่านเลนส์ ”
เชิญประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 14 กค. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอก ภาคพิเศษ 2560 รอบที่ 1