Homeข่าวสารภาควิชา / News Update
Display # 
Title
พิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรผู้รับทุน ปี2561
4th International Conference on Education (ICEDU 2018)
ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 206 โครงการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท โครงการภาคพิเศษ สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ (English Preparation for Graduate Studies) หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนสมัครเรียน ปริญญาเอก เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561
การเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา โครงการปริญญาโทเเละโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (โครงการปริญญาโท - ปริญญาเอก)