Homeข่าวสารภาควิชา / News Update
Display # 
Title
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (รอบที่2)
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (ปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก (ปกติ) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งอาจารย์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2561
พิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรผู้รับทุน ปี2561
4th International Conference on Education (ICEDU 2018)
ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัยภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตรุ่นใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 206 โครงการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท โครงการภาคพิเศษ สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560