Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทำงาน และรายงานตัว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทำงาน และรายงานตัว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในโครงการปริญญาเอก ภาคพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ประกาศ 14-1-2562