Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย

ประกาศรับสมัครผู้ช่วยวิจัย

ชื่อ โครงการวิจัยการพัฒนาสื่ออาหารไทยสู่ตลาดโลก

แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.)

คุณสมบัติ

  1. 1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา สื่อสารมวลชน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. 2.ความสามารถพิเศษ (ความสามารถระดับพื้นฐานที่สามารถมาพัฒนาเพิ่มเติมทักษะภายหลังได้)

1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ อุปกรณ์

2. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน ได้แก่ โปรแกรมเวิร์ด โปรแกรมกราฟิกดีไซด์ที่ใช้ออกแบบสื่อได้ เช่น โปรแกรม PowerPoint, Photoshop, Video Editing, Ilustrator ฯลฯ

3. สามารถใช้เว็บไซต์ การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมสืบค้นฐานข้อมูล วิดิโอ กูเกิ้ลโปรแกรม

4. สามารถใช้ แอปพลิเคชั่นมือถือ เพื่อการดาวน์โหลด และการจัดการด้านข้อมูล

3. หน้าที่ ความรับผิดชอบ

    1. ประสานงานวิจัยกับวช และ ทีมวิจัยในโครงการ

    2. ออกแบบกราฟิก เช่นแผ่นโปสการ์ด ป้ายโปสเตอร์ ภาพและวิดีโอบนเว็บไซต์

    3. สามารถออกพื้นที่ไปทดสอบประเมินสื่อกับผู้ใช้ที่เป็นนักท่องเที่ยวในต่างจังหวัดได้

    4. เป็นผู้ช่วยจัดทำรายงานผลการวิจัยส่ง วช. ตามกำหนด

 

สนใจติดต่อด่วน ที่….

รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ (โทร 081-844-5036)

หรือ ผศ.ดร.ณัฐพล รำไพ (โทร 089-128-3763)

ที่อยู่ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2061