Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท โครงการภาคพิเศษ สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท โครงการภาคพิเศษ สาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

http://www.edu.ku.ac.th/en/files/20171116130944_b0672.pdf