Homeข่าวสารภาควิชา / News Update กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560

 

กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

 

ฝึกซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 4 พฤจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


7.30 – 8.00 น. ลงทะเบียน
8.00 – 8.10 น. คณบดีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี
8.10 – 8.40 น. ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันซ้อมใหญ่และวันจริง
8.40 – 10.10 น. แบ่งกลุ่มฝึกซ้อมย่อยตามสาขาวิชา
10.10 – 12.00 น. ฝึกซ้อมบนเวที ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
12.00 – 12.30 น. พักรับประทานอาหาร
12.30 – 13.00 น. เดินทางไปอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
13.00 – จนกว่าจะฝึกซ้อมเสร็จ ฝึกซ้อมบนเวที ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

การแต่งกาย
บัณฑิตหญิง:

 

แต่งชุดพิธีการ โดยสวมชุดนิสิต กระโปรงสีกรมท่า เข็มขัดสีดำ ติดกระดุมคอเสื้อ รองเท้าหนังหุ้มส้น
สีดำ ไม่มีลวดลาย
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิง: แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย

 

บัณฑิตชาย:

 

แต่งชุดพิธีการ โดยสวมชุดนิสิต กางเกงสแล็คขายาวสีกรมท่า เนคไทสีเขียวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชําย: แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกงสแล็คขายาวสีกรมท่า
เนคไทสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวมถุงเท้าสีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย

 

ฝึกซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 13 พฤจิกายน พ.ศ. 2560
9.00 น. ถ่ายภาพหมู่ ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 น. พร้อมรายงานตัวที่ศูนย์เรียนรวม 3 (ศร. 3) ห้อง 301, 304
11.30 น. ตั้งแถวเดินขบวนไปอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
13.00 น. ฝึกซ้อม ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (จนกว่าจะเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการ

 

กลางของมหาวิทยาลัย)การแต่งกาย เป็นไปตามระเบียบการรับพระราชทานปริญญาบัตร

 

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที่ 20 พฤจิกายน พ.ศ. 2560
10.30 น. พร้อมรายงานตัว ณ ศูนย์เรียนรวม 3 (ศร. 3) ห้อง 301, 304
11.00 น. เช็คชื่อบัณฑิต (นำบัตรผ่านการฝึกซ้อมและบัตรประชาชนมาด้วย)