เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 ตำเเหน่ง
เปิดรับสมัครตั้งเเต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2560
 
ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ >> รายละเอียดเพิ่มเติม
ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภายใต้โครงการปริญญาเอกภาคพิเศษ >> รายละเอียดเพิ่มเติม