Homeข่าวสารภาควิชา / News Update ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โทภาคพิเศษ)

สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2559 

ห้อง 207 อาคาร 2 ชั้น 2 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมายเหตุ *** ขอให้เเต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (ไม่ใส่กางเกงยีนส์ - สวมรองเท้าเเตะ ) เวลาในการสอบขึ้นอยู่กับ กรรมการสอบเเต่ละห้อง

ขอให้มาพร้อมเพรียงกันในเวลา 8.30 น. ลงทะเบียน เเละฟังคำเเนะนำก่อนเข้าสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1  เเละรอบที่ 2