Homeข่าวสารภาควิชา / News Update รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำเเหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง 

ต่าจ้างวุฒิปริญญาตรี รวมค่าครองชีพ 15,000 บาท

รับสมัครตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายละเอียดการรับสมัคร